Różnica między genem a genomem

Kluczowa różnica : gen jest jednostką dziedziczności, która składa się z DNA zajmującego stałą pozycję na chromosomie. Genom definiowany jest jako grupa wszystkich genów składających się z haploidalnego zestawu chromosomów.

Przy tak wielu różnych gatunkach występujących na całym świecie każdy gatunek ma unikalny zestaw dziedzicznych cech, które odróżniają je od siebie. Te cechy są kodowane w cząsteczkach DNA obecnych w komórkach. Gen i genom są powiązane z DNA i są zdefiniowane przy użyciu tych samych cząsteczek. DNA jest podstawową jednostką dziedziczności, która znajduje się głównie na chromosomach w jądrze komórek organizmu.

Gen jest cząsteczkową jednostką dziedziczności żywego organizmu. Żywe istoty zależą od genów, ponieważ identyfikują wszystkie białka i funkcjonalne łańcuchy RNA. Geny przechowują informacje, aby budować i utrzymywać komórki organizmu oraz przekazywać potomstwu cechy genetyczne. Oznacza to, że geny są elementami dziedziczenia, które określają odziedziczone geny przenoszone z rodzica na potomstwo podczas reprodukcji. Geny są związane z cząsteczkami DNA. DNA jest głównym materiałem genetycznym występującym we wszystkich żywych organizmach. Geny składają się ze specyficznych fragmentów lub segmentów DNA. Te specyficzne segmenty są w stanie kontrolować specyficzne cechy dziedziczności. Zwykle odbywa się to poprzez transkrypcję DNA i procesy translacji DNA. Podczas reprodukcji potomstwo otrzymuje jeden gen każdego typu od obojga rodziców. Te różne formy genów znane są jako allele. Pojedynczy allel lub wiele alleli jest odpowiedzialnych za kontrolowanie pewnych cech lub cech organizmu.

W biologii molekularnej i genetyki genom stanowi całość dziedzicznej informacji organizmu. Są one kodowane w cząsteczkach DNA. Całkowita zawartość DNA w pojedynczej komórce jest znana jako "genom" organizmu, ale niektóre organizmy mają tylko RNA, więc ich genom stanowi całkowitą ilość zawartości RNA. Zasadniczo obejmuje zarówno pojęcia DNA i RNA. Całkowita zawartość jądra w komórce DNA nazywana jest "genomem jądrowym", a całkowita zawartość DNA w mitochondriach nazywana jest "genomem mitochondrialnym". Ponadto genom może również zawierać nie chromosomalne elementy genetyczne, takie jak wirusy, plazmidy i elementy zdolne do transpozycji.

To badanie cech genomu związanych z organizmami nazywa się genomiką. Ewolucję genomów można badać i identyfikować za pomocą jej składu, który obejmuje rozmiar, proporcje, powtarzalne i niepowtarzające się DNA. Jeśli weźmiemy pod uwagę ludzki genom, zawiera on 23 chromosomy, a 23 tylko jeden chromosom determinuje płeć, a pozostałe 22 chromosomy to autosomalne chromosomy. Istnieje około 20 000 do 25 000 genów ludzkiego genomu. Aby zidentyfikować i zmapować sekwencję chemicznych par zasad, które składają się na ludzki DNA, od 1990 roku realizowany jest międzynarodowy projekt pod nazwą "Human Genome Project".

Porównanie genów i genomów:

Gen

Genome

Definicja

Jest to jednostka dziedziczności złożona z DNA zajmującego stałą pozycję na chromosomie.

Jest zdefiniowany jako grupa wszystkich genów naruszających haploidalny zestaw chromosomów.

Zawartość

Jest to segment lub część cząsteczki DNA.

Jest to całkowita zawartość DNA w komórce.

Białko

Jest to kod dla białka.

Nie jest to kod białka, ponieważ zawiera pełne DNA.

Składający się z

Składa się tylko z kilku par zasad.

Składa się ze wszystkich par zasad w komórce.

Badanie

Jest określany jako genetyka.

Jest określany jako genomika.

Numer

Organizm ma tysiące milionów genów.

Organizm ma tylko jeden genom.

Zalecane

Podobne Artykuły

 • różnica pomiędzy: Różnica między Korytarzem i Przejściem

  Różnica między Korytarzem i Przejściem

  Kluczowa różnica: Korytarz i przejście, oba odnoszą się do wydłużonej hali wewnątrz drzwi wejściowych do domu. Angielski jest skomplikowanym językiem, gdzie jedno słowo oznacza różne rzeczy, a różne słowa mogą oznaczać to samo. Korytarz i przejście są przykładem tego ostatniego, te dwa słowa w pewnym kontekście oznaczają to samo. Korytarz lub przejście
 • różnica pomiędzy: Różnica między Duchem a Materią

  Różnica między Duchem a Materią

  Kluczowa różnica: Materia to wszystko, co istnieje i ma masę, czyli wszystko, co ma fizyczną obecność. W większości kontekstów termin "duch" odnosi się do duszy, czyli do rzeczy, która daje życie cielesne. W większości ideologii duch jest duszą, podczas gdy materia reprezentuje ciało. Nauka i wiara
 • różnica pomiędzy: Różnica między funduszem a zabezpieczeniem

  Różnica między funduszem a zabezpieczeniem

  Kluczowa różnica : gdy fundusz jest instrumentem inwestycyjnym, który pozwala dużej liczbie osób na łączenie swoich pieniędzy w celu inwestowania w szereg różnych papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości lub towary. Bezpieczeństwo to instrument finansowy lub inwestycyjny kupiony i sprzedany na rynkach finansowych, taki jak obligacje, obligacje, banknoty, opcje, akcje (akcje) i warranty. W prostych s
 • różnica pomiędzy: Różnica między zarządem a zarządem

  Różnica między zarządem a zarządem

  Kluczowa różnica: Zarząd jest bezpośrednio zatrudniany przez akcjonariuszy. Przewodniczący jest szefem zarządu, który obejmuje dyrektorów wewnętrznych i dyrektorów zewnętrznych. Zadaniem rady dyrektorów jest kierowanie firmą i zapewnienie, że firma zmierza we właściwym dziale. Rada dyrektorów jest również odpowiedzialna za zatrudnienie wyższego kierownictwa oraz za nadzorowanie organizacji i zarządzania nią. Kierownictwo wyższeg
 • różnica pomiędzy: Różnica między gołębiem a gołąbkiem

  Różnica między gołębiem a gołąbkiem

  Kluczowa różnica: Gołębie i gołębie należą do rodziny Columbidae, która obejmuje około 310 gatunków ptaków. Termin "gołębie" i "gołębie" są często używane zamiennie. W praktyce ornitologicznej ptaki o większych rozmiarach określa się jako gołębie, a mniejsze - jako gołębie. Gołębie i gołębie faktyc
 • różnica pomiędzy: Różnica między francuskim warkoczem i warkoczem

  Różnica między francuskim warkoczem i warkoczem

  Kluczowa różnica: Warkocz to jedna z najbardziej klasycznych fryzur typowanych od wieków, jeśli nie dłużej. Odnosi się do włosów, które zostały podzielone i wplecione w krzyżujący się wzór. Francuski warkocz to rodzaj warkocza, który zaczyna się od czubka głowy i dodaje fragmenty włosów od boków do oryginalnego warkocza. Warkocz to jedna z
 • różnica pomiędzy: Różnica między liczydłem a komputerem

  Różnica między liczydłem a komputerem

  Kluczowa różnica: liczydło (liczba mnoga abaci lub liczydło) to narzędzie używane do pomocy w obliczeniach matematycznych. Komputer jest urządzeniem ogólnego przeznaczenia, które można zaprogramować do przeprowadzania skończonego zbioru operacji arytmetycznych lub logicznych. Abakus i komputer to dwa różne urządzenia, które są używane do obliczeń w dzisiejszym świecie. Chociaż liczydła t
 • różnica pomiędzy: Różnica między Niger i Nigeria

  Różnica między Niger i Nigeria

  Kluczowa różnica: Niger i Nigeria to dwa różne kraje położone na kontynencie afrykańskim. Niger jest krajem zamkniętym w Afryce Zachodniej. Dla porównania Nigeria jest krajem nadmorskim Afryki. Są sąsiadami, które dzielą granicę. Ze względu na to, jak podobne są imiona, wielu ludzi przyjmuje, że Niger i Nigeria są takie same, a nazwy są od siebie nawzajem. Jednak w rzeczywi
 • różnica pomiędzy: Różnica między krokoszem a olejem z pestek winogron

  Różnica między krokoszem a olejem z pestek winogron

  Kluczowa różnica: Zasadniczo, olej szafranowy i olej z pestek winogron różnią się pochodzeniem i zawartością tłuszczu. Olej szafranowy uzyskany z nasion krokosza barwierskiego jest pełen jednonienasyconych tłuszczów. Podczas gdy olej z pestek winogron otrzymywany z pestek winogron, produkty uboczne produkcji wina składają się z wielonienasyconych tłuszczów. Wiadomo, że obi

Wybór Redakcji

Różnica między rzeczownikiem a przymiotnikiem

Kluczowa różnica: Rzeczownik jest częścią mowy, która oznacza osobę, miejsce, rzecz lub ideę. Przymiotniki to słowa, które opisują i podają więcej informacji o rzeczowniku. Rzeczowniki i przymiotniki to dwie różne rzeczy, ponieważ obie należą do ośmiu części mowy, wraz z czasownikami, zaimkami, przysłówkami, przyimkami, spójnikami i wykryciami. Osiem części mowy jest