Różnica między ONZ a WTO

Kluczowa różnica: WTO jest odpowiedzialna za ułatwianie światowego handlu, podczas gdy ONZ jest odpowiedzialna za promowanie współpracy międzynarodowej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Światowa Organizacja Handlu to dwie zupełnie różne organizacje, które odpowiadają za dwie różne funkcje na poziomie globalnym. Podczas gdy WTO jest odpowiedzialna za ułatwianie światowego handlu, ONZ jest odpowiedzialna za promowanie współpracy międzynarodowej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzyrządową założoną 24 października 1945 r. Organizacja powstała w celu promowania współpracy międzynarodowej. ONZ powiodło się nieudanej Ligii Narodów, która powstała po II wojnie światowej, aby zapewnić, że taki konflikt nie powtórzy się.

ONZ ma sześć głównych organów: Zgromadzenie Ogólne (główne zgromadzenie obradujące); Rada Bezpieczeństwa (do podejmowania decyzji w sprawie pokoju i bezpieczeństwa); Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC) (w celu promowania międzynarodowej współpracy gospodarczej i społecznej oraz rozwoju); Sekretariat (do dostarczania badań, informacji i udogodnień potrzebnych ONZ); Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (główny organ sądowy); oraz Rada Powiernictwa Narodów Zjednoczonych (nieaktywna od 1994 r.).

ONZ ma również takie agencje, jak Grupa Banku Światowego, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowy Program Żywnościowy, UNESCO i UNICEF. Ma również Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, w którym rozstrzyga spory między różnymi krajami. Głównymi celami ONZ są: utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwo, prawa człowieka, rozwój gospodarczy i pomoc humanitarna, pomoc kolonom w uzyskaniu niepodległości, wspieranie kwestii środowiskowych oraz deklarowanie i koordynowanie międzynarodowych praktyk.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) utworzona w celu ułatwienia i liberalizacji handlu międzynarodowego. Została założona 1 stycznia 1995 r. I była następcą Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). WTO zajmuje się głównie regulacją handlu między państwami członkowskimi i zapewnia ramy dla polityk negocjacyjnych. Pomaga również w sformalizowaniu umów handlowych i pomaganiu krajom w rozwiązywaniu sporów i egzekwowaniu przestrzegania porozumień WTO. Umowy są podpisywane przez przedstawicieli rządów członkowskich, a następnie ratyfikowane przez parlamenty danego przedstawiciela.

Organizacja pracuje obecnie nad negocjacjami z niedawnej Rundy Rozwoju Doha, która rozpoczęła się w 2001 r. Próbowała znaleźć wspólną płaszczyznę w praktykach handlowych i konfliktach między wolnym handlem towarami przemysłowymi i usługami między rozwiniętymi narodami a krajami rozwijającymi się.

Do głównych funkcji WTO należy: nadzorowanie wdrażania, administrowania i funkcjonowania objętych porozumień, zapewnia forum do negocjacji i rozstrzygania sporów, przeglądu i propagowania krajowych polityk handlowych, zapewnienia spójności i przejrzystości polityki handlowej poprzez nadzór w opracowywanie polityki gospodarczej i wspieranie krajów rozwijających się, krajów najsłabiej rozwiniętych i krajów o niskich dochodach.

Porównanie między ONZ i WTO:

ONZ

WTO

Pełna forma

Narody Zjednoczone

Światowa Organizacja Handlu

Tworzenie

24 października 1945 r

1 stycznia 1995 r

Główna siedziba

Nowy Jork

Genewa, Szwajcaria

Członkostwo

193 państwa członkowskie i 2 państwa obserwujące

160 państw członkowskich

Lider

Ban Ki-moon

Roberto Azevêdo

Cele

 • Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwo
 • Prawa człowieka
 • Rozwój gospodarczy i pomoc humanitarna
 • Pomagamy koloniom osiągnąć niezależność
 • Wspieranie kwestii środowiskowych
 • Deklarowanie i koordynowanie międzynarodowych obrzędów
 • Nadzoruje wdrażanie, administrowanie i działanie objętych porozumień
 • Zapewnia forum do negocjacji i rozstrzygania sporów
 • Przegląd i propagowanie krajowych polityk handlowych
 • Zapewnienie spójności i przejrzystości polityk handlowych poprzez nadzór nad globalną polityką gospodarczą
 • Pomoc dla krajów rozwijających się, krajów najmniej rozwiniętych i o niskich dochodach
Zalecane

Podobne Artykuły

 • popularne porównania: Różnica między przedszkolem a przedszkolem

  Różnica między przedszkolem a przedszkolem

  Kluczowa różnica: przedszkole oznacza przedszkole, które koncentruje się na dzieciach w wieku od trzech do pięciu lat. Przedszkole odnosi się do pierwszego roku nauki dziecka, które ma pięć lat. Szkolnictwo jest często uważane za kluczowy moment w życiu dziecka. Powód jest taki, że na tym etapie dziecko jest jak surowa glina, co ułatwia ukształtowanie umysłu w dowolnym kierunku. Bardzo ważne je
 • popularne porównania: Różnica między Xylem i Phloem

  Różnica między Xylem i Phloem

  Kluczowa różnica: Xylem jest odpowiedzialny za transport wody i niektórych składników odżywczych z korzenia do reszty rośliny. Łąk prowadzi nierozpuszczalny materiał organiczny, tj. Żywność dla rośliny, która jest produkowana w liściach przez fotosyntezę do innych części rośliny. Ksylem i łyko są dwoma rodzajami tkanek naczyniowych, które są obecne w roślinach. Odpowiadają za transpor
 • popularne porównania: Różnica między szczególnie i specjalnie

  Różnica między szczególnie i specjalnie

  Kluczowa różnica: Przeważnie przysłówki "szczególnie" i "specjalnie" są używane zamiennie w wielu kontekstach. Termin "szczególnie" używany jest do podkreślenia i uszczegółowienia czegokolwiek, podczas gdy słowo "specjalnie" służy podkreśleniu specyfikacji każdej materii lub rzeczy. Określenie "
 • popularne porównania: Różnica między Kickboxingiem a Karate

  Różnica między Kickboxingiem a Karate

  Kluczowa różnica : Kickboxing i karate są wzajemnymi wpływami. Główna różnica między tymi dwoma sportami jest taka, że ​​Kickboxing jest sportem walki, podczas gdy karate jest sztuką walki. Kickboxing i karate to różne dyscypliny fizyczne. Są uważane za wzajemne wpływy. Chociaż istnieje wiele podobieństw między kickboxingiem a karate, to między nimi jest wiele różnic. Karate to sztuka walki;
 • popularne porównania: Różnica między IMAX 3D i 3D

  Różnica między IMAX 3D i 3D

  Kluczowa różnica: Różnica między nimi polega na jakości obrazu i teatru, gdzie kino IMAX 3D zapewnia niezrównaną jasność i klarowność w obrazach 3D, podczas gdy tradycyjne teatry 3D zapewniają obrazy, które wydają się poruszać w kierunku lub z dala od widzów. Obecnie istnieją teatry 2D, które oferują dwuwymiarowe rozdzielczości obrazu, a istnieją teatry 3D, które znane są z trójwymiarowych efektów i rozdzielczości dla widzów. Złudzenie głębi 3D pochodzi
 • popularne porównania: Różnica między starszym obywatelem a osobami w podeszłym wieku

  Różnica między starszym obywatelem a osobami w podeszłym wieku

  Kluczowa różnica : terminy "senior citizen and elderly" są oburzająco podobne i są używane zamiennie ze sobą. Zazwyczaj emeryci są klasyfikowani jako seniorzy w ogólnej terminologii. Natomiast osoby starsze oznaczają osobę, która zbliża się do swojego średniego wieku życia lub znajduje się ponad nią. Znane słowniki w
 • popularne porównania: Różnica między HB a nr 2 ołówkiem

  Różnica między HB a nr 2 ołówkiem

  Kluczowa różnica : zarówno ołówek HB, jak i nr 2 to ten sam typ ołówków. Termin HB jest szeroko stosowany w Anglii, podczas gdy termin "No. 2 'jest szeroko stosowany w Ameryce. Ołówek jest popularnym narzędziem służącym zarówno do pisania, jak i rysowania. Ołówki zostały odkryte w Anglii w 1565 r., Gdzie do znakow
 • popularne porównania: Różnica między bajglem a pączkiem

  Różnica między bajglem a pączkiem

  Kluczowa różnica : bułeczki i pączki wyglądają tak samo z powodu dziury, która przechodzi przez nie. Różnią się one jednak od siebie odpowiednio pod względem metod przygotowania i ich dodatków. Bagietki i pączki ewoluowały jako podstawowe artykuły śniadaniowe na przestrzeni lat. Są bardzo popularne w krajach należących do zachodniej półkuli świata, takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki. Oba mają wyraźnie pod
 • popularne porównania: Różnica między jogurtem a dahi

  Różnica między jogurtem a dahi

  Kluczowa różnica: Yogurt i Dahi pochodzą z podobnych stylów i są produktami mleczarskimi, które są powszechnie spożywane i spożywane. Znaczącą różnicą między tymi dwoma jest to, że jogurt jest przygotowywany przez pasteryzację mleka, podczas gdy Dahi jest przygotowywany przez wrzące mleko, następnie schładza się do temperatury pokojowej, a na koniec dodaje do niego łagodny kwasowy skrzep z poprzedniego dnia. Jogurt jest produkte

Wybór Redakcji

Różnica między rasizmem a dyskryminacją

Kluczowa różnica: Dyskryminacja oznacza traktowanie kogoś niesprawiedliwie lub niesprawiedliwie. Nieuczciwe traktowanie może opierać się praktycznie na wszystkim, w tym na płci, rasie, społeczności, kolorze skóry, cechach twarzy, wysokości, głosie, tonie, statusie społecznym i ekonomicznym, poglądach politycznych i religijnych itp. Rasizm wspie