Różnica między Jowiszem i Zeusem

Kluczowa różnica : Zarówno Jowisz, jak i Zeus są potężnymi bogami odpowiednio mitów rzymskich i greckich. Obaj są uważani za jednego boga w różnych czasach i kulturach, choć mają niewielką różnicę w mocy, broni i pozorach.

Jowisz i Zeus to dwaj najpotężniejsi bogowie i dzielni wojownicy spośród wszystkich bogów. Oni są królem wszystkich bogów. Jowisz i Zeus są bez wątpienia bogami o różnych imionach. Jednak te mitologiczne postacie uważane są za tego samego boga w różnych czasach w różnych kulturach, w których Jowisz był rzymskim królem bogów, a Zeus był greckim królem wszystkich bogów.

Prawdopodobnie najbardziej legendarny grecki bóg, Zeus był bogiem wszystkich bogów. On, urodzony przez Kronosa i Rheasa, był najpotężniejszym bóstwem na Górze Olimpu. Miał moc tworzenia burz, trzęsień ziemi i błyskawic. Jego zadaniem było nagradzać dobro i karać zło, aby usunąć zło. Zeus był ojcem wszystkich bogów, którzy okazali mu szacunek, wykonując każde jego polecenie i wstając, aby stanąć w jego obecności.

Pomimo posiadania czworga dzieci wraz z żoną Hera, Zeus ma wielu potomków dzięki swoim związkom z boginiami i księżniczkami. Mówi się też, że Zeus obalił swojego ojca Kronosa, by rządził ziemią, niebiosami i morzami. Później jednak Zeus przyprowadził swoich braci, Poseidena i Hadesa, którzy stali się królem mórz i świata podziemnego. I, Zeus stał się władcą niebios i wszechświata, aby sprawnie funkcjonować.

Z drugiej strony Jowisz był potężnym rzymskim bogiem. Termin "Jowisz" był wymową dwóch słów oznaczających "niebiański ojciec". Jowisz był synem Saturna, a po śmierci ojca Jowisz podzielił swój świat z Neptunem i Plutonem swojego brata. Podczas gdy jego bracia wymieniali między niebem a światem podziemnym, Jowisz zajął jego tron ​​w niebie. Był zbyt poślubiony swojej siostrze Juno i spłodził wiele dzieci, którym powierzono magiczne moce.

Jowisz jest też często cytowany jako włoski bóg. Ma też wiele innych imion, takich jak Jowisz, Łacina, Lupitter, Lovis i Diespetier itd. I jeśli chce się podobać Jowisza, to uważa się, że jest zadowolony z owczarni jagniąt, wołów itp.

Zeus był zdecydowanie najbardziej popularny wśród tych dwóch. Jednak byli to ci sami bogowie różnych historii i źródeł. Obaj bogowie odegrali rolę protektorów ludzkości, a jeśli i kiedy ludzie modlą się, aby wezwać ich imię, przyjdą po pomoc. Obaj byli bogami rozległych niebios i grzmotów. Ich obecność stworzyła prawo, porządek, a nawet los. Wraz z tym obaj mieli piorun jako swoją główną broń, a Eagle był ich świętym zwierzęciem.

Artyści często opisują ich jako stojących bogów z piorunem podniesionym w ich prawych dłoniach. Z powyższych wyjaśnień zrozumiałe jest, że Zeus i Jowisz są takie same, a kilka różnic między nimi jest opisanych w poniższej tabeli.

Porównanie Jowisza i Zeusa:

Jowisz

Zeus

Pan Bóg

On jest rzymskim bogiem.

On jest greckim bogiem.

Rodzic

Ojcem Jowisza jest Saturn.

Ojcem Zeusa jest Kronos.

Linijka

On jest władcą nieba i bogiem światła i zwycięstwa.

On jest władcą nieba.

Związek małżeński

Jupiter był żonaty ze swoją siostrą Juno.

Zeus był żonaty z siostrą Hera.

Broń

Jako główną broń używa rygla oświetleniowego.

Jako główną broń używa rygla oświetleniowego.

Zalecane

Podobne Artykuły

 • popularne porównania: Różnica między mgławicą a galaktyką

  Różnica między mgławicą a galaktyką

  Kluczowa różnica: Mgławica to chmura w głębokiej przestrzeni składająca się z gazu lub brudu / pyłu (np. Chmura powstała po wybuchu gwiazdy). Grupa licznych gwiazd, pyłów, planet i innej materii międzygwiezdnej, związana siłami grawitacyjnymi, znana jest jako Galaktyka. Mgławica to chmura w głębokiej przestrzeni składająca się z gazu lub brudu / pyłu. Słowo "Mgławica
 • popularne porównania: Różnica między firmą publiczną i prywatną

  Różnica między firmą publiczną i prywatną

  Kluczowa różnica: Spółki można różnicować na podstawie uprawnień do oferowania papierów wartościowych ogółowi społeczeństwa. Spółka, której zezwala się na sprzedaż papierów wartościowych ogółowi społeczeństwa, jest określana jako spółka publiczna lub spółka giełdowa. Z drugiej strony firma, która nie sprzedaje swoich papierów wartościowych ogółowi społeczeństwa, jest określana jako firma prywatna. W przeciwieństwie do spółki publicznej
 • popularne porównania: Różnica między Duchem a Diabłem

  Różnica między Duchem a Diabłem

  Kluczowa różnica : Duch i Diabeł są uważane za nadprzyrodzone istoty. Duchy są duszami i duchami zmarłych ludzi, podczas gdy Diabeł jest uosobieniem zła i wrogiem Boga i ludzkości. Według Dictionary.com "duch" jest zdefiniowany jako: Dusza zmarłej osoby Bezcielesny, wyimaginowany duch Mętna, mroczna lub zanikająca forma Błądzenie wśród lub prześladowanie żywych osób "Duch" to dusza lub duch martwej osoby lub zwierzęcia. Duchy opisywane są j
 • popularne porównania: Różnica między inteligencją a talentem

  Różnica między inteligencją a talentem

  Kluczowa różnica: Inteligencja to osoba inteligentna i szybka w zrozumieniu. Z drugiej strony Talent jest specjalną umiejętnością lub sprytem, ​​które ma się w sobie. Inteligencja i talent są znane jako dobra wiedza lub umiejętność danej osoby. Słowa są używane do doceniania lub zachęcania. Oba są ze sobą pow
 • popularne porównania: Różnica między obietnicą a zobowiązaniem

  Różnica między obietnicą a zobowiązaniem

  Kluczowa różnica: Obietnica to zapewnienie lub deklaracja zrobienia czegoś lub związana z wydarzeniem się czegoś. Zobowiązanie odnosi się do deklaracji, do której dąży się w celu zapewnienia, że ​​deklaracja jest prawdziwa. Większość ludzi myli się z terminami takimi jak obietnica i zobowiązanie, a zamieszanie dotyczy tego, kiedy powinni odesłać deklarację jako obietnicę i kiedy należy ją uznać za zobowiązanie. Istnieje ścisły związek międ
 • popularne porównania: Różnica między gigabitem a gigabajtem

  Różnica między gigabitem a gigabajtem

  Kluczowa różnica: Gigabit i gigabajt , oba są używane jako miara pojemności. Jeden gigabit to 1 milion bitów, podczas gdy gigabajt to 8000 milionów bitów. Wielu uważa, że ​​Gigabit i Gigabajt są synonimami siebie nawzajem, ale tak naprawdę nie są. Skrót obu terminów: Gigabit i Gigabyte to GB, ale w przypadku gigabitów jest to skrót G lub Gb, a w przypadku gigabajta jest to skrót GB. Karta pamięci, którą
 • popularne porównania: Różnica między kolorem a kolorem

  Różnica między kolorem a kolorem

  Kluczowa różnica: Kolor i kolor definiują to samo. Nie ma różnicy między tymi dwoma. Kolor jest używany w brytyjskim angielskim, natomiast kolor używany jest w amerykańskim angielskim. Odnoszą się do wyglądu rzeczy, które wynikają ze sposobu, w jaki odbijają światło. Niektóre kolory / kolory to czerwony, pomarańczowy, niebieski, różowy i biały. Kolor i kolor to wła
 • popularne porównania: Różnica między prawym a złym

  Różnica między prawym a złym

  Kluczowa różnica: prawo oznacza przestrzeganie zestawu zasad i przepisów, które zostały ustalone przez rządzący naród, w którym dana osoba zamieszkuje. Może to również oznaczać, że dana osoba jest uczciwa, sprawiedliwa i dokładna. Źle jest w zasadzie przeciwieństwem prawa. Jest to wszystko, co jest sprzeczne z prawem, etyką, moralnością itp. Może to również oz
 • popularne porównania: Różnica między UML i OMT

  Różnica między UML i OMT

  Kluczowa różnica: UML oznacza Unified Modeling Language. UML jest popularnym i wystandaryzowanym językiem modelowania, który jest głównie używany do oprogramowania zorientowanego obiektowo. OMT oznacza Object-Modeling Technique. OMT został opracowany przez Rumbaugh w 1991 roku jako podejście modelowania obiektowego, które jest szeroko stosowane w tworzeniu oprogramowania. OMT jest

Wybór Redakcji

Różnica między mieszkaniem a mieszkaniem

Kluczowa różnica : Istnieje kilka różnic między mieszkaniem a mieszkaniem. Jednak główna różnica między nimi opiera się na własności; Mieszkania są zwykle kupowane na kredyt i są własnością, podczas gdy mieszkania są zazwyczaj wynajmowane. W dzisiejszych czasach "apartamenty i mieszkania", te dwie formy obiektów mieszkalnych, stają się bardzo popularne na całym świecie. Powodem wzrostu ich po