Różnica między hipotezą a teorią

Kluczowa różnica: Hipoteza jest wstępnym stwierdzeniem, które dostarcza wyjaśnień dotyczących zjawiska lub zdarzenia. Jest szeroko stosowany jako baza do przeprowadzania testów, a wyniki testów określają akceptację lub odrzucenie hipotezy. Teoria jest naukowym wyjaśnieniem zaobserwowanej aktywności lub zjawiska. Wyjaśnia obserwacje lub zdarzenia oparte na jakiejkolwiek udowodnionej hipotezie. Dlatego hipoteza stanowi podstawę teorii.

Hipoteza to niepewne wyjaśnienie dotyczące zjawiska lub zdarzenia. Jest szeroko stosowany jako baza do przeprowadzania testów, a wyniki testów określają akceptację lub odrzucenie hipotezy. Wstępna instrukcja przyjmuje formę: "Jeśli X się wydarzy, to musi się zdarzyć". Hipotezę można testować za pomocą różnych metod, w tym bezpośredniego eksperymentowania lub używania pewnych umiejętności obserwacji. Ważne jest, aby wspomnieć, że teorie, prawa i fakty mogą zacząć się od bycia tylko hipotezą w początkowej fazie.

Zawsze można go przetestować na drodze eksperymentu po sformułowaniu. Jest generowany przez zbieranie możliwych dowodów. Później dochodzenie jest prowadzone w celu sprawdzenia hipotezy. Jest albo zaakceptowane, albo przyjęte.

Teoria to zasadniczo system składający się z pomysłów, dzięki którym można wytłumaczyć. Teoria opiera się na hipotezie. Jeśli hipoteza jest w stanie przetrwać i przejść wszystkie krytyczne testy, wówczas można ją wymienić jako teorię. Teoria zawsze jest poparta dowodami. Dlatego jest uważany za dobrze potwierdzony typ wyjaśnienia. Teorię można również wykorzystać do przewidywania dowolnej z przyszłych obserwacji. Jedną ze słynnych teorii jest rewolucyjna teoria Darwina. Darwin wyprowadził i wykorzystał informacje z różnych dziedzin i tematów, aby ustalić tę teorię.

Hipoteza i teoria są ze sobą powiązane, ale wciąż różnią się pod wieloma względami. Hipoteza jest testowalną propozycją, podczas gdy teoria jest spójnym zbiorem zdań. Hipoteza jest zawsze sprawdzalna, a ta właściwość definiuje bardzo podstawową własność hipotezy. Z drugiej strony teoria jest wynikiem, który uzyskuje się poprzez rygorystyczne testy i badania.

Porównanie hipotezy i przewidywania:

Hipoteza

Teoria

Definicja

Hipoteza to niepewne wyjaśnienie dotyczące zjawiska lub zdarzenia. Jest szeroko stosowany jako baza do przeprowadzania testów, a wyniki testów określają akceptację lub odrzucenie hipotezy.

Teoria jest po prostu systemem składającym się z pomysłów, dzięki którym wyjaśnienia są dokonywane. Teoria opiera się na hipotezie. Jeśli hipoteza jest w stanie przetrwać i przejść wszystkie krytyczne testy, wówczas można ją wymienić jako teorię.

Pochodzenie

Termin wywodzi się z greckiego, hypotithenai oznaczającego "umieścić pod" lub "przypuszczać".

Termin pochodzi od greckiej teoryi "kontemplacji", spekulacji "od widza".

Sprawdzona metodologia

Różne eksperymenty mogą prowadzić do różnych wyników. Tak więc hipotezę można udowodnić lub odrzucić w zależności od metody zastosowanej przez naukowców.

Podsumowuje on hipotezę lub grupę hipotez, które zostały poparte powtarzającymi się testami. Zachowuje ważność do momentu, gdy dowód jest zdecydowany się temu przeciwstawić.

Wspierane przez Reasoning

tak

Całkowicie

Przykład

Światło ultrafioletowe może powodować raka skóry.

Teoria ewolucji.

Teoria heliocentryczna układu słonecznego.

Znaczenie

Sprawdzona hipoteza może prowadzić do prawa lub teorii.

Bardzo szerokie zastosowania i moc wyjaśniająca.

Zalecane

Podobne Artykuły

 • popularne porównania: Różnica między YouTube a Facebookiem

  Różnica między YouTube a Facebookiem

  Kluczowa różnica: YouTube to witryna do udostępniania filmów należąca do Google. Natomiast Facebook jest portalem społecznościowym. Youtube to strona internetowa poświęcona filmom, a Facebook to strona internetowa przeznaczona do łączenia ludzi. YouTube został założony w lutym 2005 r. Przez pracowników PayPal. Później, w lis
 • popularne porównania: Różnica między domem miejskim i dwupoziomowym

  Różnica między domem miejskim i dwupoziomowym

  Kluczowa różnica: Kamienica to rodzaj gęsto zaludnionej zabudowy w miastach, które mogą być w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Nowoczesna kamienica, znana również jako rowhouse, to dom z rzędu domów, który ma niewielką powierzchnię, ale ma wiele pięter. Z drugiej strony, duplex to dom charakteryzujący się apartamentami, które mają dwa oddzielne wejścia dla dwóch różnych rodzin. Dupleks może mieć lub
 • popularne porównania: Różnica między miastem a wsią

  Różnica między miastem a wsią

  Kluczowa różnica: Obszary miejskie są definiowane przez szybszy styl życia, zwiększoną technologię i dużą gęstość zaludnienia. Obszary wiejskie są określane przez drobną społeczność, z brakiem technologii i zasobów. Ludzkie obszary osadnictwa są klasyfikowane w zależności od wielu rzeczy, krajów, stanu, obszarów wiejskich, miejskich itp. W dzisiejszych normach
 • popularne porównania: Różnica między mgławicą a galaktyką

  Różnica między mgławicą a galaktyką

  Kluczowa różnica: Mgławica to chmura w głębokiej przestrzeni składająca się z gazu lub brudu / pyłu (np. Chmura powstała po wybuchu gwiazdy). Grupa licznych gwiazd, pyłów, planet i innej materii międzygwiezdnej, związana siłami grawitacyjnymi, znana jest jako Galaktyka. Mgławica to chmura w głębokiej przestrzeni składająca się z gazu lub brudu / pyłu. Słowo "Mgławica
 • popularne porównania: Różnica między dyfuzją a efektem

  Różnica między dyfuzją a efektem

  Kluczowa różnica: Dyfuzja to proces, w którym cząsteczki poruszają się i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego bez konieczności masowego ruchu. Efusion jest procesem, w którym cząsteczki przemieszczają się przez otworek z miejsca o wysokim stężeniu do niskiego stężenia. Terminy dyfuzja i wysięk są powszechnie stosowane w wielu naukach, takich jak chemia, fizyka i biologia. W chemii te dwa p
 • popularne porównania: Różnica między ciśnieniem a stresem

  Różnica między ciśnieniem a stresem

  Kluczowa różnica: Nacisk powoduje poczucie pilności, które jest narzucane komuś. Ciśnienie jest często wykorzystywane jako czynnik motywujący. Jednakże, jeśli dana osoba musi stawić czoła zbyt dużemu ciśnieniu lub zbyt często poddaje się presji, ciśnienie może prowadzić do stresu. Stres ma negatywny wpływ. To powoduje, że os
 • popularne porównania: Różnica między hipisem a hipsterem

  Różnica między hipisem a hipsterem

  Kluczowa różnica: Hipis to subkultura, która była popularna w połowie lat sześćdziesiątych i początkowo była ruchem młodzieży, który powstał w Stanach Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. Hipster to subkultura, która odnosi się do grupy osób, które są niezależne od wartości myślenia, kontrkultury, postępowej polityki, doceniania sztuki i indie-rocka, kreatywności, inteligencji i dowcipnego przekomarzania się. Terminy "hipis&quo
 • popularne porównania: Różnica między Zapisz i Zapisz jako

  Różnica między Zapisz i Zapisz jako

  Kluczowa różnica: Zapisz automatycznie zapisuje plik. Zapisz jako otwiera okno dialogowe, w którym można zmienić nazwę, format i położenie pliku. Funkcja zapisu i zapisu jako jest zasadniczo taka sama, czyli zapisanie dokumentu. Jednak sposób, w jaki to osiągają, jest nieco inny. Polecenie save automatycznie zapisuje plik przy użyciu tej samej nazwy, formatu i lokalizacji, co w przypadku ostatniego zapisu lub otwarcia. Jednak uży
 • popularne porównania: Różnica między naukami sądowymi a kryminologią

  Różnica między naukami sądowymi a kryminologią

  Kluczowa różnica: dyscypliny kryminalistyki i kryminologii zajmują się sprawami związanymi z przestępczością i zachowaniami kryminalnymi. Forensic science to podejście do rozwiązywania przestępstw i związanych z nimi problemów, podczas gdy kryminologia rozwija teorie i wyjaśnia przestępczość jako zjawisko społeczne. Słowo "sądo

Wybór Redakcji

Różnica między Twitterem a Facebookiem

Kluczowa różnica: Twitter i Facebook to dwie różne sieci społecznościowe. Zasadniczo różnią się pod względem makijażu i sposobu, w jaki są używane. Główna różnica między nimi polega na tym, że podczas gdy Facebook jest serwisem społecznościowym, Twitter to serwis społecznościowy i usługa mikroblogowania. Twitter i Facebook to d