Różnica między wizą H1B a wizą L1

Kluczowa różnica: wiza H-1B to wiza nieimigracyjna, która pozwala osobie pracować w firmie mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Wiza L1 jest podobną wizą do H1, ale ma niewielkie różnice. Osoba, którą chce zatrudnić pracodawca, powinna pracować w spółce zależnej przez co najmniej rok w ciągu ostatnich trzech lat.

Jeśli chodzi o pracę za granicą, osoba musi ubiegać się o pewne dokumenty, zanim będą mogły być zatrudnione za granicą dla określonej firmy. Należą do nich wizy. Wizy są ważnym procesem, jeśli chodzi o podróżowanie za granicę z jakiegokolwiek powodu. Wiza H-1B i L1 to dwie wizy, które są dostępne, jeśli firma z siedzibą w USA chce zatrudnić zagranicznego specjalistę. Oba mają jednak odmienny charakter, a terminów nie należy zamieniać.

Wiza H-1B jest wizą nieimigracyjną, która pozwala osobie pracować w firmie mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z tą wizą pracodawcy w Stanach Zjednoczonych mogą zatrudniać zagranicznych specjalistów do pracy dla nich. Pracownicy ci muszą posiadać tytuł licencjata lub coś równorzędnego, zanim zostaną zatrudnieni. Pracodawca musi wykazać, że typ zawodowy, który firma chce zatrudnić, nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych. Osoba ta musi również pochodzić z "zawodu specjalistycznego", który obejmuje dziedziny takie jak biotechnologia, chemia, architektura, inżynieria, matematyka, nauki fizyczne, nauki społeczne, medycyna i zdrowie, edukacja, prawo, rachunkowość, specjalności biznesowe, teologia i sztuka.

Osoba fizyczna nie może złożyć wniosku wizowego dla siebie i nie może sklasyfikować się jako "samozatrudniony". W przypadku członków rodziny pozostających na utrzymaniu wnioskodawca może złożyć wizę H4, która pozwala osobom zależnym od niego mieszkać z nim. Wiza H1 pozwala wnioskodawcy na pozostanie w Stanach Zjednoczonych przez okres 6 lat, po czym może złożyć wniosek o przedłużenie. Kolejna korzyść związana z ubieganiem się o wizę H1 oznacza, że ​​wnioskodawca może również ubiegać się o status stałego rezydenta dla siebie i członków jego rodziny.

Wiza L1 jest podobną wizą do H1, ale ma niewielkie różnice. Osoba, którą chce zatrudnić pracodawca, powinna pracować w spółce zależnej przez co najmniej rok w ciągu ostatnich trzech lat. Oznacza to, że tylko firma macierzysta lub zagraniczna spółka zależna może zatrudniać zagranicznego pracownika. Ponadto pracownik musi pracować dla nich w oddziale zagranicznym. Na przykład HSBC w Stanach Zjednoczonych może zatrudniać obcego pracownika, który pracuje dla nich w Indiach. Pracownik powinien zajmować wysokie stanowisko, takie jak kierownik, dyrektor lub ktoś, kto ma specjalną wiedzę.

Innym zastosowaniem tej wizy będzie, jeśli firma, która nie ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, chce otworzyć filię lub oddział w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, jeśli firma produkująca obwody w Japonii chce otworzyć fabrykę w Stanach Zjednoczonych. Ta firma wyśle ​​kogoś z Japonii do USA, aby wszystko skonfigurować i rozpocząć działalność. Ta osoba złożyłaby wniosek o wizę L1. Podobnie jak w przypadku wizy H1B, osoba ubiegająca się o wizę L1 może ubiegać się o stałe obywatelstwo, a jeśli należy do klasy A lub posiada wizę L1A, może otrzymać zieloną kartę w ciągu roku. Osoby posiadające wizę L1 mogą również pracować w USA na podstawie wizy L2.

Porównanie wiz H1B i L1:

Wiza H1B

Wiza L1

Cel

Planujesz pracować jako profesjonalista dla firmy lub organizacji

Planujesz pracować dla firmy macierzystej w Stanach Zjednoczonych lub założyć spółkę zależną w USA.

Status stałego rezydenta

Posiadacze mają możliwość ubiegania się o status stałego rezydenta

Posiadacze mają możliwość ubiegania się o status stałego rezydenta

Wymaganie

Firma musi być gotowa sponsorować wnioskodawcę.

Firma macierzysta musi być gotowa je sponsorować.

Pracodawca

Każdy pracodawca mający siedzibę w USA może zatrudnić pracownika zagranicznego

Wizę L1 może złożyć wyłącznie rodzic, spółka zależna, filia lub oddział firmy zagranicznej, w której cudzoziemiec pracuje w charakterze zarządzającego, wykonawczego lub specjalistycznej wiedzy

Dominujące płace

Należy wypłacić przynajmniej obowiązujące wynagrodzenie

Brak wymagań

Lista płac

Musi być na liście płac firmy amerykańskiej

Może znajdować się na liście płac firmy amerykańskiej lub zagranicznej i otrzymywać jedynie dodatek w USA

Małżonka

Posiadacze wizy H4 nie mogą pracować w USA

Posiadacze wizy L2 mogą pracować w USA

Zatwierdzenie z Departamentu Pracy

Wymagany. Potrzeba zaświadczenia od pracodawcy, że wykwalifikowani pracownicy w USA są niedostępni

Nie wymagane.

Petycja ogólna

Niedostępne

Dostępny

Minimalne wymagania edukacyjne

Musi posiadać co najmniej tytuł licencjata lub równoważny

Żadnych wymagań

Maksymalny czas trwania

H1B - 6 lat

Dostarczone są dalsze rozszerzenia

L1A - 7 lat

L1B - 5 lat

Brak dalszych rozszerzeń

Zielona Karta

Potrzebujesz zatwierdzenia certyfikatu pracy PERM, aby otrzymać zieloną kartę. Czas trwania zielonej karty jest różny

L1A - Zielona karta dostępna w kategorii EB1C, co oznacza, że ​​osoba może otrzymać zieloną kartę w ciągu roku od złożenia wniosku

L1B - wymaga certyfikatu pracy PERM, czas trwania jest różny

Zalecane

Podobne Artykuły

 • różnica pomiędzy: Różnica między Korytarzem i Przejściem

  Różnica między Korytarzem i Przejściem

  Kluczowa różnica: Korytarz i przejście, oba odnoszą się do wydłużonej hali wewnątrz drzwi wejściowych do domu. Angielski jest skomplikowanym językiem, gdzie jedno słowo oznacza różne rzeczy, a różne słowa mogą oznaczać to samo. Korytarz i przejście są przykładem tego ostatniego, te dwa słowa w pewnym kontekście oznaczają to samo. Korytarz lub przejście
 • różnica pomiędzy: Różnica między Duchem a Materią

  Różnica między Duchem a Materią

  Kluczowa różnica: Materia to wszystko, co istnieje i ma masę, czyli wszystko, co ma fizyczną obecność. W większości kontekstów termin "duch" odnosi się do duszy, czyli do rzeczy, która daje życie cielesne. W większości ideologii duch jest duszą, podczas gdy materia reprezentuje ciało. Nauka i wiara
 • różnica pomiędzy: Różnica między funduszem a zabezpieczeniem

  Różnica między funduszem a zabezpieczeniem

  Kluczowa różnica : gdy fundusz jest instrumentem inwestycyjnym, który pozwala dużej liczbie osób na łączenie swoich pieniędzy w celu inwestowania w szereg różnych papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości lub towary. Bezpieczeństwo to instrument finansowy lub inwestycyjny kupiony i sprzedany na rynkach finansowych, taki jak obligacje, obligacje, banknoty, opcje, akcje (akcje) i warranty. W prostych s
 • różnica pomiędzy: Różnica między zarządem a zarządem

  Różnica między zarządem a zarządem

  Kluczowa różnica: Zarząd jest bezpośrednio zatrudniany przez akcjonariuszy. Przewodniczący jest szefem zarządu, który obejmuje dyrektorów wewnętrznych i dyrektorów zewnętrznych. Zadaniem rady dyrektorów jest kierowanie firmą i zapewnienie, że firma zmierza we właściwym dziale. Rada dyrektorów jest również odpowiedzialna za zatrudnienie wyższego kierownictwa oraz za nadzorowanie organizacji i zarządzania nią. Kierownictwo wyższeg
 • różnica pomiędzy: Różnica między gołębiem a gołąbkiem

  Różnica między gołębiem a gołąbkiem

  Kluczowa różnica: Gołębie i gołębie należą do rodziny Columbidae, która obejmuje około 310 gatunków ptaków. Termin "gołębie" i "gołębie" są często używane zamiennie. W praktyce ornitologicznej ptaki o większych rozmiarach określa się jako gołębie, a mniejsze - jako gołębie. Gołębie i gołębie faktyc
 • różnica pomiędzy: Różnica między francuskim warkoczem i warkoczem

  Różnica między francuskim warkoczem i warkoczem

  Kluczowa różnica: Warkocz to jedna z najbardziej klasycznych fryzur typowanych od wieków, jeśli nie dłużej. Odnosi się do włosów, które zostały podzielone i wplecione w krzyżujący się wzór. Francuski warkocz to rodzaj warkocza, który zaczyna się od czubka głowy i dodaje fragmenty włosów od boków do oryginalnego warkocza. Warkocz to jedna z
 • różnica pomiędzy: Różnica między liczydłem a komputerem

  Różnica między liczydłem a komputerem

  Kluczowa różnica: liczydło (liczba mnoga abaci lub liczydło) to narzędzie używane do pomocy w obliczeniach matematycznych. Komputer jest urządzeniem ogólnego przeznaczenia, które można zaprogramować do przeprowadzania skończonego zbioru operacji arytmetycznych lub logicznych. Abakus i komputer to dwa różne urządzenia, które są używane do obliczeń w dzisiejszym świecie. Chociaż liczydła t
 • różnica pomiędzy: Różnica między Niger i Nigeria

  Różnica między Niger i Nigeria

  Kluczowa różnica: Niger i Nigeria to dwa różne kraje położone na kontynencie afrykańskim. Niger jest krajem zamkniętym w Afryce Zachodniej. Dla porównania Nigeria jest krajem nadmorskim Afryki. Są sąsiadami, które dzielą granicę. Ze względu na to, jak podobne są imiona, wielu ludzi przyjmuje, że Niger i Nigeria są takie same, a nazwy są od siebie nawzajem. Jednak w rzeczywi
 • różnica pomiędzy: Różnica między krokoszem a olejem z pestek winogron

  Różnica między krokoszem a olejem z pestek winogron

  Kluczowa różnica: Zasadniczo, olej szafranowy i olej z pestek winogron różnią się pochodzeniem i zawartością tłuszczu. Olej szafranowy uzyskany z nasion krokosza barwierskiego jest pełen jednonienasyconych tłuszczów. Podczas gdy olej z pestek winogron otrzymywany z pestek winogron, produkty uboczne produkcji wina składają się z wielonienasyconych tłuszczów. Wiadomo, że obi

Wybór Redakcji

Różnica między rzeczownikiem a przymiotnikiem

Kluczowa różnica: Rzeczownik jest częścią mowy, która oznacza osobę, miejsce, rzecz lub ideę. Przymiotniki to słowa, które opisują i podają więcej informacji o rzeczowniku. Rzeczowniki i przymiotniki to dwie różne rzeczy, ponieważ obie należą do ośmiu części mowy, wraz z czasownikami, zaimkami, przysłówkami, przyimkami, spójnikami i wykryciami. Osiem części mowy jest