Różnica między dyfuzją a efektem

Kluczowa różnica: Dyfuzja to proces, w którym cząsteczki poruszają się i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego bez konieczności masowego ruchu. Efusion jest procesem, w którym cząsteczki przemieszczają się przez otworek z miejsca o wysokim stężeniu do niskiego stężenia.

Terminy dyfuzja i wysięk są powszechnie stosowane w wielu naukach, takich jak chemia, fizyka i biologia. W chemii te dwa pojęcia są dwiema właściwościami gazów. Te dwa są mylące dla wielu osób, które dopiero poznają podstawy gazów i ich właściwości. Diffusion i Effusion to dwa różne terminy, które oznaczają dwie różne rzeczy i nie powinny być używane zamiennie. Dyfuzja odnosi się do zdolności gazów do mieszania się ze sobą, podczas gdy wysięk oznacza zdolność gazu do przemieszczania się przez mały otwór. Dyfuzja jest również wykorzystywana w socjologii, ekonomii i finansach w celu odniesienia się do rozpowszechniania ludzi, idei i wartości.

Dyfuzja to proces, w którym cząsteczki poruszają się i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego bez konieczności masowego ruchu. W wyniku dyfuzji cząsteczki poruszają się lub mieszają tylko przy użyciu energii kinetycznej. Słowo "dyfuzja" wywodzi się od łacińskiego słowa "diffundere" oznaczającego "rozprzestrzenianie się". W dyfuzji cząsteczki są w stałym stanie ruchu, a kiedy są napędzane przez energię kinetyczną lub cieplną, mają skłonność do mieszania się z innymi cząsteczkami, co powoduje nierozłączną mieszaninę. Przyjrzyjmy się praktycznemu podejściu, jeden kontener jest podzielony na sekcje A i B za pomocą stałej partycji; pierwsza sekcja jest wypełniona wodą, podczas gdy druga sekcja jest wypełniona czerwonym barwnikiem. Teraz, gdy przegroda zostanie podniesiona, barwnik i woda próbują napełnić cały pojemnik. Następnie barwnik powoli zabarwia wodę na czerwono, co jest dyfuzją.

Dyfuzja powoduje przejście molekuł z obszaru o wyższym stężeniu w obszar o niższym stężeniu, co powoduje mieszanie wszystkich cząsteczek. Dyfuzja zatrzymuje się, gdy wszystkie cząsteczki są równomiernie rozłożone. Dyfuzja nie ogranicza się do wody i działa najlepiej w stanach gazowych, gdzie cząsteczki mają więcej energii i zdolności do mieszania się z innymi cząsteczkami. Istnieją dwa podejścia do dyfuzji: fenomenologiczne i atomistyczne. Zgodnie z podejściem fenomenologicznym cząsteczki przemieszczają się z regionów o wyższym stężeniu do regionów o niższym stężeniu. W podejściu atomistycznym uważa się, że dyfuzja odbywa się w wyniku losowego chodzenia cząstek dyfuzyjnych, w których dyfuzja jest napędzana energią cieplną, powodując ich mieszanie. Dyfuzja odgrywa ważną rolę w tworzeniu minerałów, składników odżywczych i energii, które są wymagane przez organizm.

Efusion jest procesem, w którym cząsteczki przemieszczają się przez otworek z miejsca o wysokim stężeniu do niskiego stężenia. Proces opisuje zdolność gazu do przemieszczania się przez mały otwór bez kolizji między cząsteczkami. Dzieje się tak, gdy średnica otworu jest znacznie mniejsza niż średnia swobodna droga cząsteczek. Średnia wolna droga to średnia odległość przemieszczania się cząstki między kolejnymi zderzeniami. Praktycznym przykładem tego byłoby napełnienie pojemnika butelką dymem i włożenie małego otworu do butelki, dym, który zaczyna wydobywać się z otworu, uważany jest za wysyp.

Według szkockiego chemika Thomasa Grahama, który stworzył wzór do mierzenia wysięku, stworzono prawo Grahama, które określa, jak szybko gaz będzie podróżował i jak można go zmierzyć. Zgodnie z prawem Grahama szybkość wydzielania gazów zależy od ich masy cząsteczkowej. Gaz o mniejszej masie cząsteczkowej wypłynie szybciej niż gaz o wyższej masie cząsteczkowej. Efuzję oblicza się, mierząc ile cząsteczek przechodzi przez otwór w ciągu sekundy. Podobnie w termodynamice szybkość wysięku gazu jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego masy jego cząstek.

Zalecane

Podobne Artykuły

 • popularne porównania: Różnica między YouTube a Facebookiem

  Różnica między YouTube a Facebookiem

  Kluczowa różnica: YouTube to witryna do udostępniania filmów należąca do Google. Natomiast Facebook jest portalem społecznościowym. Youtube to strona internetowa poświęcona filmom, a Facebook to strona internetowa przeznaczona do łączenia ludzi. YouTube został założony w lutym 2005 r. Przez pracowników PayPal. Później, w lis
 • popularne porównania: Różnica między domem miejskim i dwupoziomowym

  Różnica między domem miejskim i dwupoziomowym

  Kluczowa różnica: Kamienica to rodzaj gęsto zaludnionej zabudowy w miastach, które mogą być w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Nowoczesna kamienica, znana również jako rowhouse, to dom z rzędu domów, który ma niewielką powierzchnię, ale ma wiele pięter. Z drugiej strony, duplex to dom charakteryzujący się apartamentami, które mają dwa oddzielne wejścia dla dwóch różnych rodzin. Dupleks może mieć lub
 • popularne porównania: Różnica między miastem a wsią

  Różnica między miastem a wsią

  Kluczowa różnica: Obszary miejskie są definiowane przez szybszy styl życia, zwiększoną technologię i dużą gęstość zaludnienia. Obszary wiejskie są określane przez drobną społeczność, z brakiem technologii i zasobów. Ludzkie obszary osadnictwa są klasyfikowane w zależności od wielu rzeczy, krajów, stanu, obszarów wiejskich, miejskich itp. W dzisiejszych normach
 • popularne porównania: Różnica między mgławicą a galaktyką

  Różnica między mgławicą a galaktyką

  Kluczowa różnica: Mgławica to chmura w głębokiej przestrzeni składająca się z gazu lub brudu / pyłu (np. Chmura powstała po wybuchu gwiazdy). Grupa licznych gwiazd, pyłów, planet i innej materii międzygwiezdnej, związana siłami grawitacyjnymi, znana jest jako Galaktyka. Mgławica to chmura w głębokiej przestrzeni składająca się z gazu lub brudu / pyłu. Słowo "Mgławica
 • popularne porównania: Różnica między dyfuzją a efektem

  Różnica między dyfuzją a efektem

  Kluczowa różnica: Dyfuzja to proces, w którym cząsteczki poruszają się i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego bez konieczności masowego ruchu. Efusion jest procesem, w którym cząsteczki przemieszczają się przez otworek z miejsca o wysokim stężeniu do niskiego stężenia. Terminy dyfuzja i wysięk są powszechnie stosowane w wielu naukach, takich jak chemia, fizyka i biologia. W chemii te dwa p
 • popularne porównania: Różnica między ciśnieniem a stresem

  Różnica między ciśnieniem a stresem

  Kluczowa różnica: Nacisk powoduje poczucie pilności, które jest narzucane komuś. Ciśnienie jest często wykorzystywane jako czynnik motywujący. Jednakże, jeśli dana osoba musi stawić czoła zbyt dużemu ciśnieniu lub zbyt często poddaje się presji, ciśnienie może prowadzić do stresu. Stres ma negatywny wpływ. To powoduje, że os
 • popularne porównania: Różnica między hipisem a hipsterem

  Różnica między hipisem a hipsterem

  Kluczowa różnica: Hipis to subkultura, która była popularna w połowie lat sześćdziesiątych i początkowo była ruchem młodzieży, który powstał w Stanach Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. Hipster to subkultura, która odnosi się do grupy osób, które są niezależne od wartości myślenia, kontrkultury, postępowej polityki, doceniania sztuki i indie-rocka, kreatywności, inteligencji i dowcipnego przekomarzania się. Terminy "hipis&quo
 • popularne porównania: Różnica między Zapisz i Zapisz jako

  Różnica między Zapisz i Zapisz jako

  Kluczowa różnica: Zapisz automatycznie zapisuje plik. Zapisz jako otwiera okno dialogowe, w którym można zmienić nazwę, format i położenie pliku. Funkcja zapisu i zapisu jako jest zasadniczo taka sama, czyli zapisanie dokumentu. Jednak sposób, w jaki to osiągają, jest nieco inny. Polecenie save automatycznie zapisuje plik przy użyciu tej samej nazwy, formatu i lokalizacji, co w przypadku ostatniego zapisu lub otwarcia. Jednak uży
 • popularne porównania: Różnica między naukami sądowymi a kryminologią

  Różnica między naukami sądowymi a kryminologią

  Kluczowa różnica: dyscypliny kryminalistyki i kryminologii zajmują się sprawami związanymi z przestępczością i zachowaniami kryminalnymi. Forensic science to podejście do rozwiązywania przestępstw i związanych z nimi problemów, podczas gdy kryminologia rozwija teorie i wyjaśnia przestępczość jako zjawisko społeczne. Słowo "sądo

Wybór Redakcji

Różnica między Twitterem a Facebookiem

Kluczowa różnica: Twitter i Facebook to dwie różne sieci społecznościowe. Zasadniczo różnią się pod względem makijażu i sposobu, w jaki są używane. Główna różnica między nimi polega na tym, że podczas gdy Facebook jest serwisem społecznościowym, Twitter to serwis społecznościowy i usługa mikroblogowania. Twitter i Facebook to d