Różnica między dyfuzją a efektem

Kluczowa różnica: Dyfuzja to proces, w którym cząsteczki poruszają się i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego bez konieczności masowego ruchu. Efusion jest procesem, w którym cząsteczki przemieszczają się przez otworek z miejsca o wysokim stężeniu do niskiego stężenia.

Terminy dyfuzja i wysięk są powszechnie stosowane w wielu naukach, takich jak chemia, fizyka i biologia. W chemii te dwa pojęcia są dwiema właściwościami gazów. Te dwa są mylące dla wielu osób, które dopiero poznają podstawy gazów i ich właściwości. Diffusion i Effusion to dwa różne terminy, które oznaczają dwie różne rzeczy i nie powinny być używane zamiennie. Dyfuzja odnosi się do zdolności gazów do mieszania się ze sobą, podczas gdy wysięk oznacza zdolność gazu do przemieszczania się przez mały otwór. Dyfuzja jest również wykorzystywana w socjologii, ekonomii i finansach w celu odniesienia się do rozpowszechniania ludzi, idei i wartości.

Dyfuzja to proces, w którym cząsteczki poruszają się i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego bez konieczności masowego ruchu. W wyniku dyfuzji cząsteczki poruszają się lub mieszają tylko przy użyciu energii kinetycznej. Słowo "dyfuzja" wywodzi się od łacińskiego słowa "diffundere" oznaczającego "rozprzestrzenianie się". W dyfuzji cząsteczki są w stałym stanie ruchu, a kiedy są napędzane przez energię kinetyczną lub cieplną, mają skłonność do mieszania się z innymi cząsteczkami, co powoduje nierozłączną mieszaninę. Przyjrzyjmy się praktycznemu podejściu, jeden kontener jest podzielony na sekcje A i B za pomocą stałej partycji; pierwsza sekcja jest wypełniona wodą, podczas gdy druga sekcja jest wypełniona czerwonym barwnikiem. Teraz, gdy przegroda zostanie podniesiona, barwnik i woda próbują napełnić cały pojemnik. Następnie barwnik powoli zabarwia wodę na czerwono, co jest dyfuzją.

Dyfuzja powoduje przejście molekuł z obszaru o wyższym stężeniu w obszar o niższym stężeniu, co powoduje mieszanie wszystkich cząsteczek. Dyfuzja zatrzymuje się, gdy wszystkie cząsteczki są równomiernie rozłożone. Dyfuzja nie ogranicza się do wody i działa najlepiej w stanach gazowych, gdzie cząsteczki mają więcej energii i zdolności do mieszania się z innymi cząsteczkami. Istnieją dwa podejścia do dyfuzji: fenomenologiczne i atomistyczne. Zgodnie z podejściem fenomenologicznym cząsteczki przemieszczają się z regionów o wyższym stężeniu do regionów o niższym stężeniu. W podejściu atomistycznym uważa się, że dyfuzja odbywa się w wyniku losowego chodzenia cząstek dyfuzyjnych, w których dyfuzja jest napędzana energią cieplną, powodując ich mieszanie. Dyfuzja odgrywa ważną rolę w tworzeniu minerałów, składników odżywczych i energii, które są wymagane przez organizm.

Efusion jest procesem, w którym cząsteczki przemieszczają się przez otworek z miejsca o wysokim stężeniu do niskiego stężenia. Proces opisuje zdolność gazu do przemieszczania się przez mały otwór bez kolizji między cząsteczkami. Dzieje się tak, gdy średnica otworu jest znacznie mniejsza niż średnia swobodna droga cząsteczek. Średnia wolna droga to średnia odległość przemieszczania się cząstki między kolejnymi zderzeniami. Praktycznym przykładem tego byłoby napełnienie pojemnika butelką dymem i włożenie małego otworu do butelki, dym, który zaczyna wydobywać się z otworu, uważany jest za wysyp.

Według szkockiego chemika Thomasa Grahama, który stworzył wzór do mierzenia wysięku, stworzono prawo Grahama, które określa, jak szybko gaz będzie podróżował i jak można go zmierzyć. Zgodnie z prawem Grahama szybkość wydzielania gazów zależy od ich masy cząsteczkowej. Gaz o mniejszej masie cząsteczkowej wypłynie szybciej niż gaz o wyższej masie cząsteczkowej. Efuzję oblicza się, mierząc ile cząsteczek przechodzi przez otwór w ciągu sekundy. Podobnie w termodynamice szybkość wysięku gazu jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego masy jego cząstek.

Zalecane

Podobne Artykuły

 • różnica pomiędzy: Różnica między Vidhan Sabha i Vidhan Parishad

  Różnica między Vidhan Sabha i Vidhan Parishad

  Kluczowa różnica: Vidhan Sabha czyli Zgromadzenie Ustawodawcze jest niższym domem w sześciu stanach, które mają dwuizbowy parlament lub jedyny dom w pozostałych państwach jednoizbowych. Członkowie tego domu są bezpośrednimi przedstawicielami ludności danego państwa, a także są wybierani przez dorosłych obywateli tego konkretnego państwa. Vidhan Parishad
 • różnica pomiędzy: Różnica między A i

  Różnica między A i

  Kluczowa różnica: zarówno "jak i" lub "lub" są spójnikami, a zatem są często używane w podobnym kontekście. "And" jest rodzajem powiązania koordynacyjnego i jest powszechnie używany do wskazania zależności zależnej. Tutaj dwie klauzule są zależne od siebie i obie są prawdziwe i łączą się razem. "Or" jest
 • różnica pomiędzy: Różnica między konwencjonalnym piecem a tosterem

  Różnica między konwencjonalnym piecem a tosterem

  Kluczowa różnica: Konwencjonalne piece są w zasadzie piecami, które wykorzystują gaz, drewno lub energię elektryczną do zasilania. Są to piece, które często spotykamy w wielu domach wykorzystywanych do gotowania. Toster to piece elektryczne, które są małymi piekarnikami elektrycznymi, które mają przednie drzwi, zdejmowany stojak na druty i zdejmowaną formę do pieczenia. Piece są ważne
 • różnica pomiędzy: Różnica między Whisky i Whisky

  Różnica między Whisky i Whisky

  Kluczowa różnica: Whisky i Whisky to dwie różne pisowności tego samego rodzaju napoju. Jednak wielu miłośników szkockiej whisky i innych "whisky" twierdzi, że różnice między "whisky" i "whiskey" są znacznie głębsze niż tylko pisownia. Twierdzą, że zarówno napoje różnią się smakiem, aromatem, jak i innymi czynnikami. Dla wielu osób "
 • różnica pomiędzy: Różnica między Korytarzem i Przejściem

  Różnica między Korytarzem i Przejściem

  Kluczowa różnica: Korytarz i przejście, oba odnoszą się do wydłużonej hali wewnątrz drzwi wejściowych do domu. Angielski jest skomplikowanym językiem, gdzie jedno słowo oznacza różne rzeczy, a różne słowa mogą oznaczać to samo. Korytarz i przejście są przykładem tego ostatniego, te dwa słowa w pewnym kontekście oznaczają to samo. Korytarz lub przejście
 • różnica pomiędzy: Różnica między bramą a routerem

  Różnica między bramą a routerem

  Key Difference: Gateway jest zdefiniowany jako węzeł sieciowy, który pozwala sieci połączyć się z inną siecią z różnymi protokołami. Router to urządzenie, które może wysyłać i odbierać pakiety danych między sieciami komputerowymi, a także tworzyć sieć nakładkową. Dla ludzi, którzy są nowi w sieciach lub światach sieci, często mylą ich różne terminologie, które są używane w odniesieniu do różnych protokołów, połączeń itp. Bramy i routery to dwa słowa często myl
 • różnica pomiędzy: Różnica między sztuką nowoczesną a współczesną

  Różnica między sztuką nowoczesną a współczesną

  Kluczowa różnica: sztuka współczesna odnosi się do dzieł artystycznych wyprodukowanych w latach osiemdziesiątych i zakończonych w latach siedemdziesiątych. Sztuka współczesna podąża za sztuką współczesną, poczynając od lat 70. XX wieku, a kończąc na współczesności. Sztuka nowoczesna i sztuka współczesna to dwie wyraźne epoki sztuki w ruchu artystycznym. Zasadniczo główna różnic
 • różnica pomiędzy: Różnica między Rishi i Muni

  Różnica między Rishi i Muni

  Kluczowa różnica: Muni to osoba, która robi introspekcję lub jest rozważna. Zasadniczo muni jest jak filozof, który myśli o tym, jak i dlaczego rzeczy są takie, jakie są. Rishi to ktoś, kto jest ogólnie uważany za znajdującego się na wyższej płaszczyźnie uczenia się i zrozumienia dzięki setkom lat tapas lub medytacji. Vedy są rzekomo ź
 • różnica pomiędzy: Różnica między argumentem a dyskusją

  Różnica między argumentem a dyskusją

  Kluczowa różnica: Argumentem jest w zasadzie słowne porozumienie, sprzeczka. W porozumieniu ludzie przedstawiają swoje różne opinie, a następnie każda osoba próbuje przekonać innych, że punkt widzenia jest poprawny. Z drugiej strony dyskusja jest bardziej przyjazna. Jest to rozmowa, w której każda ze stron przedstawia swoje poglądy. Jednak jedyn

Wybór Redakcji

Różnica między stażem a stażami

Kluczowa różnica: Staż jest programem szkoleniowym dla białych kołnierzyków lub kariery zawodowej. Praktyki zawodowe to program szkoleniowy dla zawodów rzemieślniczych lub handlowych. Praktyki i staż to dwie rzeczy, które często dobrze prezentują się w życiorysie. Doradcy w college'u często sugerują, że dana osoba podejmuje staż w trakcie semestru lub przerwy wakacyjnej, ponieważ daje studentowi większą szansę na wybranie życiorysu przez firmę. Wiele osób często myli