Różnica między konferencją, targami, targami i seminarium

Kluczowa różnica: konferencja to wydarzenie organizowane dla organizacji nastawionych na zysk lub non-profit w celu omówienia sprawy lub naglących problemów. Targi to wystawa, w której firmy demonstrują swoje nowe produkty lub badają najnowsze trendy rynkowe lub style i możliwości. Expo, skrót od Exposition, to działanie polegające na udostępnieniu czegoś publicznie. Seminarium jest wydarzeniem edukacyjnym, w którym wiele osób spotyka się, aby skupić się na konkretnym temacie, w którym każdy jest proszony o aktywne uczestnictwo.

Konferencja to dowolne spotkanie ludzi, którzy dyskutują na dany temat lub problem. Konferencja może dotyczyć konferencji naukowej, konferencji sportowej, konferencji biznesowej, konferencji branżowej, konferencji wideo, konferencji naukowej i wielu innych. Konferencja jest w zasadzie wydarzeniem zorganizowanym dla organizacji dochodowej lub nieprzynoszącej dochodu w celu omówienia tej kwestii lub naglących problemów. Kwestie poruszane na konferencjach są jak nowe produkty na rynku, trendy rynkowe lub style lub przepisy rządowe lub ich wytyczne, które są omawiane z szeregiem prelegentów.

Targi to wystawa, w której firmy demonstrują swoje nowe produkty lub badają najnowsze trendy, style i możliwości rynków. Są tylko niektóre targi, które są otwarte dla publiczności; w przeciwnym wypadku mogą wziąć w nim udział tylko pracownicy handlowi lub specjaliści firmy. Przedstawiciele firm oraz liczba odwiedzających zbierają się, aby dowiedzieć się o postępach firm. Targi są również znane jako targi, targi lub targi.

Expo, skrót od Exposition, to działalność polegająca na pokazywaniu czegoś publicznie. Jest to to samo, co targi, na których firmy wyświetlają swoje najnowsze produkty i demonstrują te produkty. Komputerowa wystawa to najsłynniejsza ekspozycja. Targi koncentrują się na technologii, nowych komputerach lub elektronice. Expo może odnosić się do Singapore Expo, Expo Design Centre itp. Targi i targi odbywają się co roku i stanowią dobre miejsce dla przemysłu do odkrywania swoich trendów i rozwoju.

Seminaria są wydarzeniami edukacyjnymi, które obejmują jeden lub więcej tematów, na których eksperci dostarczają informacje głównie poprzez wykład i dyskusję. Może to być nieformalna dyskusja lub może być nieformalnym spotkaniem służącym wymianie użytecznych informacji przez członków. Słowo seminarium pochodzi z łacińskiego słowa seminarium, co oznacza "działka nasion". Jest to spotkanie, podczas którego spotyka się wiele osób, aby skoncentrować się na konkretnym temacie, w którym każdy jest proszony o aktywne uczestnictwo. Prowadzone są seminaria związane z dowolnym tematem, aby ludzie mogli uzyskać pełny przegląd, np. Dla studentów lub młodzieży uczestniczących w seminariach dotyczących kariery. Seminaria dają im przegląd możliwości, takich jak ścieżka, którą powinni wybrać i która będzie właściwa dla nich.

Porównanie konferencji, targów, wystaw i seminariów:

Konferencja

Targi

Expo

Seminarium

Znaczenie

(Dictionary.com)

 1. Spotkanie do konsultacji lub dyskusji: konferencja między uczniem a jego doradcą.
 2. Akt wzajemnego udzielania się lub konsultowania; konsultacje, szczególnie w ważnej lub poważnej sprawie.
 3. Rząd - spotkanie różnych komisji, mające na celu rozstrzygnięcie sporów między dwiema gałęziami władzy ustawodawczej.
 1. Ogromne, scenograficzne i zazwyczaj regularne wydarzenie handlowe, podczas którego duża liczba producentów z danej branży prezentuje swoje produkty i pokazuje swoje możliwości dystrybutorom, hurtownikom, detalistom i użytkownikom końcowym.
 1. Światowa ekspozycja targowa lub międzynarodowa.
 2. Każda wystawa lub pokaz.
 1. Niewielka grupa studentów, tak jak na uniwersytecie, zajmuje się zaawansowanymi badaniami i oryginalnymi badaniami prowadzonymi przez członka wydziału i spotyka się regularnie w celu wymiany informacji i prowadzenia dyskusji.
 2. Kurs lub przedmiot studiów dla zaawansowanych absolwentów.
 3. Każde spotkanie w celu wymiany informacji i prowadzenia dyskusji.

Cele

 • Inspirować młodych mężczyzn i kobiety do poszukiwania lub akceptowania obowiązków przywódczych.
 • Prezentować prace naukowe, koncepcje i nowe odkrycia.
 • Aby rozwinąć temat, który może wspierać przyszłą współpracę między ludźmi.
 • Zwiększenie świadomości aktualnych problemów w firmie.
 • W prezentacji idee są dzielone między ludzi związanych z pracą.
 • Pomaga w tworzeniu nowych połączeń. Targi pozwalają zaoszczędzić czas na pracę, aby zebrać się w celu nawiązania relacji biznesowych między kupującymi i sprzedającymi.
 • To najlepszy sposób na bycie na bieżąco z trendami i stylami w branży.
 • Jest to okazja dla firm, aby zobaczyć, co konkurenci będą prezentować jako część przyszłego produktu.
 • Firma musi uczestniczyć w targach, aby nie generować komentarzy w negatywny sposób.
 • To także coś dla publicznego widoku.
 • Taki sam jak targi
 • Seminarium daje motywację do nauki i wypróbowania czegoś nowego.
 • Czuje się podekscytowany i gotowy do pracy stosując nowe techniki.
 • Ludzie mogą zdobywać cenną wiedzę na seminariach.
 • Prowadzone są seminaria, aby nie koncentrować się tylko na codziennych zadaniach, ale także spotkać potencjalnie cenne kontakty.

Związany z

Konferencja jest związana z tematami takimi jak zysk lub organizacja non-profit, dyskusja na temat nowych produktów, stylów itp.

Targi związane są z technologiami lub nowymi produktami, takimi jak telefony komórkowe i informacje, książki, fotografia, motocykle itp.

Targi Expo są powiązane z działalnością, na której koncentrują się firmy, aby zaprezentować najnowsze produkty, takie jak komputery, elektronika, telefony komórkowe, gadżety itp.

Seminarium dotyczy wydarzeń edukacyjnych, które koncentrują się na konkretnym temacie.

Zalety

Konferencje online:

 • Zielone kwestie, które nie wiążą się z kosztami podróży i obniżają koszty założenia obiektu.
 • Zastosowania technologii
 • Widać prezentera
 • Można rozmawiać w tym samym czasie

Konferencje face-to-face:

 • Więcej interaktywności
 • Zwiększona responsywność
 • Prywatność i bezpieczeństwo, jeśli informacje
 • Zróżnicowane zajęcia grupowe
 • Pełna kontrola i odpowiedzialność
 • Zapewnij to, czego chcą uczestnicy
 • Generuj wyniki, czego oczekuje firma
 • Zidentyfikować i zakwalifikować nowe możliwości sprzedaży
 • Przekazuj kluczowe wiadomości i wyróżniki
 • Wygeneruj wysokiej jakości kontakty
 • Ulepsz istniejące relacje i zacznij tworzyć nowe
 • Generuj wyniki, czego oczekuje firma
 • Zapewnij to, czego chcą uczestnicy
 • Przekazuj kluczowe wiadomości i wyróżniki
 • Zidentyfikować i zakwalifikować nowe możliwości sprzedaży
 • Wygeneruj wysokiej jakości kontakty
 • Ulepsz istniejące relacje i zacznij tworzyć nowe
 • Uczestnictwo w seminarium daje nowo zdobytą wiedzę w konkretnym obszarze tematycznym
 • Ci wszyscy, którzy wszyscy mają wspólny interes w danym temacie, są sposobem nawiązywania kontaktów
 • Kiedy kilku pracowników tej samej firmy uczestniczy razem w seminarium, może to być doświadczenie w budowaniu zespołu wysokiej jakości
 • Wysłanie pracownika na seminarium jest oznaką uznania za dobrą pracę
Zalecane

Podobne Artykuły

 • popularne porównania: Różnica między przedszkolem a przedszkolem

  Różnica między przedszkolem a przedszkolem

  Kluczowa różnica: przedszkole oznacza przedszkole, które koncentruje się na dzieciach w wieku od trzech do pięciu lat. Przedszkole odnosi się do pierwszego roku nauki dziecka, które ma pięć lat. Szkolnictwo jest często uważane za kluczowy moment w życiu dziecka. Powód jest taki, że na tym etapie dziecko jest jak surowa glina, co ułatwia ukształtowanie umysłu w dowolnym kierunku. Bardzo ważne je
 • popularne porównania: Różnica między Xylem i Phloem

  Różnica między Xylem i Phloem

  Kluczowa różnica: Xylem jest odpowiedzialny za transport wody i niektórych składników odżywczych z korzenia do reszty rośliny. Łąk prowadzi nierozpuszczalny materiał organiczny, tj. Żywność dla rośliny, która jest produkowana w liściach przez fotosyntezę do innych części rośliny. Ksylem i łyko są dwoma rodzajami tkanek naczyniowych, które są obecne w roślinach. Odpowiadają za transpor
 • popularne porównania: Różnica między szczególnie i specjalnie

  Różnica między szczególnie i specjalnie

  Kluczowa różnica: Przeważnie przysłówki "szczególnie" i "specjalnie" są używane zamiennie w wielu kontekstach. Termin "szczególnie" używany jest do podkreślenia i uszczegółowienia czegokolwiek, podczas gdy słowo "specjalnie" służy podkreśleniu specyfikacji każdej materii lub rzeczy. Określenie "
 • popularne porównania: Różnica między Kickboxingiem a Karate

  Różnica między Kickboxingiem a Karate

  Kluczowa różnica : Kickboxing i karate są wzajemnymi wpływami. Główna różnica między tymi dwoma sportami jest taka, że ​​Kickboxing jest sportem walki, podczas gdy karate jest sztuką walki. Kickboxing i karate to różne dyscypliny fizyczne. Są uważane za wzajemne wpływy. Chociaż istnieje wiele podobieństw między kickboxingiem a karate, to między nimi jest wiele różnic. Karate to sztuka walki;
 • popularne porównania: Różnica między IMAX 3D i 3D

  Różnica między IMAX 3D i 3D

  Kluczowa różnica: Różnica między nimi polega na jakości obrazu i teatru, gdzie kino IMAX 3D zapewnia niezrównaną jasność i klarowność w obrazach 3D, podczas gdy tradycyjne teatry 3D zapewniają obrazy, które wydają się poruszać w kierunku lub z dala od widzów. Obecnie istnieją teatry 2D, które oferują dwuwymiarowe rozdzielczości obrazu, a istnieją teatry 3D, które znane są z trójwymiarowych efektów i rozdzielczości dla widzów. Złudzenie głębi 3D pochodzi
 • popularne porównania: Różnica między starszym obywatelem a osobami w podeszłym wieku

  Różnica między starszym obywatelem a osobami w podeszłym wieku

  Kluczowa różnica : terminy "senior citizen and elderly" są oburzająco podobne i są używane zamiennie ze sobą. Zazwyczaj emeryci są klasyfikowani jako seniorzy w ogólnej terminologii. Natomiast osoby starsze oznaczają osobę, która zbliża się do swojego średniego wieku życia lub znajduje się ponad nią. Znane słowniki w
 • popularne porównania: Różnica między HB a nr 2 ołówkiem

  Różnica między HB a nr 2 ołówkiem

  Kluczowa różnica : zarówno ołówek HB, jak i nr 2 to ten sam typ ołówków. Termin HB jest szeroko stosowany w Anglii, podczas gdy termin "No. 2 'jest szeroko stosowany w Ameryce. Ołówek jest popularnym narzędziem służącym zarówno do pisania, jak i rysowania. Ołówki zostały odkryte w Anglii w 1565 r., Gdzie do znakow
 • popularne porównania: Różnica między bajglem a pączkiem

  Różnica między bajglem a pączkiem

  Kluczowa różnica : bułeczki i pączki wyglądają tak samo z powodu dziury, która przechodzi przez nie. Różnią się one jednak od siebie odpowiednio pod względem metod przygotowania i ich dodatków. Bagietki i pączki ewoluowały jako podstawowe artykuły śniadaniowe na przestrzeni lat. Są bardzo popularne w krajach należących do zachodniej półkuli świata, takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki. Oba mają wyraźnie pod
 • popularne porównania: Różnica między jogurtem a dahi

  Różnica między jogurtem a dahi

  Kluczowa różnica: Yogurt i Dahi pochodzą z podobnych stylów i są produktami mleczarskimi, które są powszechnie spożywane i spożywane. Znaczącą różnicą między tymi dwoma jest to, że jogurt jest przygotowywany przez pasteryzację mleka, podczas gdy Dahi jest przygotowywany przez wrzące mleko, następnie schładza się do temperatury pokojowej, a na koniec dodaje do niego łagodny kwasowy skrzep z poprzedniego dnia. Jogurt jest produkte

Wybór Redakcji

Różnica między rasizmem a dyskryminacją

Kluczowa różnica: Dyskryminacja oznacza traktowanie kogoś niesprawiedliwie lub niesprawiedliwie. Nieuczciwe traktowanie może opierać się praktycznie na wszystkim, w tym na płci, rasie, społeczności, kolorze skóry, cechach twarzy, wysokości, głosie, tonie, statusie społecznym i ekonomicznym, poglądach politycznych i religijnych itp. Rasizm wspie